طراحی، بازسازی و پياده سازی اتاق سرور
در بسياری از شرکتها، ادارات و سازمانها برای نگهداری سرور ها و تجهيزات اصلی شبکه، مکانی در نظر گرفته ميشود که در آن رک های نگهداری تجهيزات قرار ميگيرند، اين مکان ها که در اصطلاح به آنها اتاق سرور گفته ميشود، به دليل حجم متوسط سرور ها، سوييچ ها و کابلهای ارتباطی قرار گرفته در آن و محدوديت های سازمانی، نميتوانند گستردگی و وسعت يک مرکز داده را داشته باشند، اما به لحظ اهميت، برای آن مجموعه نقش کليدی را ايفا ميکند.

همکاران ما در نوآوران فنآوری اطلاعات امروز ضمن درک اهميت اتاق های سرور سازمانی، ضمن در نظر گرفتن استاندارد های حاکم در طراحی و پياده سازی اين مکان ها، در ايجاد يا ارتقای وضعيت اتاق سرور و اتاق شبکه بر اساس منابع و توقعات عمل مينمايند.

مراحل کاری جهت طراحی اتاق سرور يا بازسازی و بهينه نمودن اتاقهای سرور به شرح زير ميباشد:

1- مصاحبه اوليه و برآورد حجم کار
2- بازديد از محل پروژه و آشنايي با فضای کاری
3- ارايه پيشنهاد نحوه انجام کار و بر آورد هزينه ها
4- عقد قرارداد و توافق زمانبندی اجرای پروژه
5- اجرای پروژه
6- تحويل نهايي پروژه

در فرآيند طراحی و ساخت اتاق سرور، موارد زير مد نظر قرار ميگيرد که بر اساس شرايط ويژه هر اتاق سرور و پروژه، عمق اجرای اين مراحل و اولويت بندی آنها تدوين خواهد شد:

1. سازه و معماری
مکان‌يابی اتاق سرور
بررسی چيدمان فضای
پيشنهاد مصالح مناسب برای اجرای ابنيه
محاسبه Floor Loading  يا بار کف
تعيين نحوه اتصال تجهيزات به ديوار يا کف
پيش بينی فضای تميز در اطراف تجهيزات
عايق سازی رطوبت و حرارتی اتاق
پيشنهاد کف کاذب مناسب
پيشنهاد سقف کاذب در صورت لزوم


2. الکتريکال
طراحی و ساخت تابلو فرمان برق و برق اضطراری
پيش بينی کابل برق و تجهیزات مرتبط با آن
تجهیزات سیستم روشنایی با میزان روشنایی متناسب با استاندارد
نصب و راه اندازی تابلو فرمان و کابل کشی و سربندی کابلها
پیاده سازی ارت مناسب و شیلدینگ
محاسبه و انتخاب UPS مورد نياز
محاسبه و انتخاب ژنراتور مورد نياز


3. سيستم تهويه (سرمايش)
محاسبه بار سرمايشی مورد نياز مجموعه
محاسبه بار سرمايشی نقطه ای و پيش بينی تقاط گرم
انتخاب روش سرمايش بهينه جهت تامين توان مورد نياز
کنترل پارامتر های محيطی مهم

4. حفاظت فيزيکی
سیستم کنترل تردد
سيستم اعلام جهت تشخیص حرکت، دود و حرارت، نشت آب، دما و رطوبت
دوربين مداربسته
سیستم کنترل سطح دسترسی و درب بازکن یکپارچه


5. اعلام و اطفاء حريق
تعيين ناحيه های مورد نياز جهت اعلام حريق
تعيين و مکانیابی سنسور های مورد نياز جهت اعلام
تعیین نوع ماده اطفا
جانمایی نازل ها
جانمايي کپسولهای اطفا


6. شبکه و پسيو
طراحی نحوه قرارگیری تجهیزات و رک ها در اتاق
تعيين ارتباطات بين رکها
جانمايي کابلهای ورودی به اتاق و ارتباطات داخلی آنهابرای دريافت اطلاعات بيشتر در اين خصوص و دريافت پيشنهادات ما برای اجرا يا بازسازی اتاق سرور خود، لطفا با ما تاس بگيريد.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

  18 58 75 88(021)
  info@noict.com
 
خیابان بهشتی،خیابان کاووسی فر، کوچه آرياوطنی، پلاک5